Zachęcamy wszystkie zespoły Kässbohreroraz wszystkich zainteresowanych do powiadamiania Kässbohrer o wszelkich działaniach, co do których istnieje podejrzenie, że są sprzeczne z zasadami i przepisami prawa.

Kässbohrer będzie chronić każdego członka zespołu, który dokona zgłoszenia w dobrej wierze, przed wszelkimi ewentualnymi represjami.

 

Jak złożyć powiadomienie?

Za pośrednictwem internetowej infolinii ds. zgodności dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w 6 językach, możesz bezpiecznie i, jeśli wolisz, anonimowo zgłosić naszej firmie wszelkie działania, które podejrzewasz o naruszenie zasad lub przepisów dotyczących Kässbohrer.

Infolinia zgodności Kässbohrer jest dostępna dla wszystkich naszych pracowników, osób zainteresowanych oraz opinii publicznej. Kässbohrer zawsze będzie chronić pracowników, którzy zgłaszają w dobrej wierze, z najwyższą starannością przed wszelkimi ewentualnymi skutkami, na które mogą być narażeni.

Internetowa infolinia ds. zgodności jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną w pełnej zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, a także niemiecką ustawą o ochronie sygnalistów (Hinweisgeberschutzgesetz - HinSchG).

Jak prawidłowo wysłać zgłoszenie?

  • Zawsze przesyłaj prawdziwe informacje
  • Bądź jak najbardziej konkretny - opisz szczegółowo sytuację i zaangażowane osoby.
  • W razie potrzeby dołącz wszelkie niezbędne załączniki

Dostęp do systemu powiadomień można uzyskać tutaj:

Kliknij, aby uzyskać dostęp do systemu.

 

ZGODNOŚĆ

KONTAKTY

 

E-mail do specjalisty ds. zgodności:
+4928239464577

E-mail do specjalisty ds. zgodności::
[email protected]

 

Infolinia Kässbohrer Compliance nie jest przeznaczona do pilnych zgłoszeń serwisowych lub skarg.

W przypadku wszystkich próśb o wsparcie, skarg i próśb o informacje można skontaktować się z nami pod adresem [email protected].