NIC OPRÓCZ 

PEŁNEJ KONTROLI

Kässbohrer opracował wielopunktowy system zabezpieczenia ładunku K-Fix, który zapewnia szybkie, elastyczne i niezawodne zabezpieczenie różnych rodzajów ładunków.

Nasza oczekująca na patent konstrukcja bocznej listwy K-FIX została opracowana w ciągu 6 miesięcy z przyspieszonym testem wytrzymałościowym 1 miliona kilometrów i jest zgodna z normami EN12640 (punkty mocowania pojazdów użytkowych)

Listwa boczna K-FIX ma łącznie 236 punktów i 34 pierścieni mocujących na podłodze, co pozwala na dużą elastyczność w zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju ładunków, w tym także w ładunków pociągowych i nieregularnych, które wymagają zabezpieczenia blisko słupków bocznych. Specjalna konstrukcja szczelin w listwie K-FIX pozwala również na optymalne przenoszenie ciężaru, wykorzystując jak najlepiej produkty zabezpieczające ładunek.

Konstrukcja listwy K-FIX pozwala na stosowanie wszystkich rodzajów łączników końcowych zgodnie z EN 12195-2 (D1 do D7), tym samym umożliwiając naszym klientom pełne wykorzystanie posiadanego wyposażenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Co więcej, K-FIX nie wymaga żadnych dodatkowych adapterów do użytku ze standardowymi produktami zabezpieczenia ładunku.

Jedną z wartych patentu innowacji w listwie bocznej K-FIX jest jej zgodność z przepisami TIR dotyczącymi międzynarodowego transportu towarowego, niezależnie od modelu przyczepy. K-FIX to jedyny system zabezpieczenia ładunków, który gwarantuje właścicielom możliwość rozszerzania ich operacji transportowych na całym świecie bez myślenia o kwestiach zgodności międzynarodowych.

Wyposażenie K-FIX można rozszerzyć o dodatkowe zabezpieczenia, takie jak K-STOP i K-PILLAR. Wszystkie akcesoria można łatwo przymocować do listwy bocznej za pomocą śrub zgodnych z EN 12640 i EN 12195-2 (D1 do D7).

K-STOP+

ZACISK PALETOWY Z PIERŚCIENIEM

Zaciski do palet K-STOP niezawodnie zapobiegają przesuwaniu się europalet. Zaciski do palet K-STOP mogą być stosowane w formie modułowej i mogą być z łatwością montowane lub, w razie potrzeby, usuwane w systemie K-FIX.

K-PILLAR

PIONOWY UCHWYT ŁADUNKU

W zależności od obciążenia, K-PILLAR można zamontować w różnych pozycjach w systemie K-FIX. K-PILLAR zabezpiecza i stabilizuje ładunek podczas podróży - nawet w najtrudniejszych warunkach drogowych.

GDZIEKOLWIEK I KIEDYKOLWIEK

TEGO POTRZEBUJESZ!

KOMPONENTY SYSTEMU

1 - Zewnętrzna rama K-Fix

2 - Modularne akcesoria K-Fix

3 - Sprzęt do zabezpieczania ładunku

SZYBKO

Dla systemu K-FIX opracowano szczególnie stabilną listwę boczną. Jest ona produkowana w technologii formowania rolkowego (formowanie na zimno). Dzięki jej specjalnemu kształtowi, zarówno boczne otwory listwy bocznej, jak i oddzielne pierścienie mocujące mogą być używane jako punkty mocowania, podczas gdy wykładziny paletowe (zamontowane w segmentach i indywidualnie wymienialne) oraz rolki słupków mogą być przykręcane w dowolnym punkcie. Ciągła, gumowa otulina buforowa jest standardem, aby zapobiec uszkodzeniu listwy bocznej przez maszty podnośnikowe wózków widłowych.

ELASTYCZNIE

K-FIX został zaprojektowany w taki sposób, że można bardzo łatwo zabezpieczyć różne rodzaje ładunków za pomocą standardowych akcesoriów. Gwarantuje to doskonałą elastyczność. Skomplikowane wyposażenie specjalne nie jest już wymagane.

NIEZAWODNIE

Każdy z tych specjalnie opracowanych pierścieni mocujących K-FIX ma maksymalną dopuszczalną siłę rozciągającą 2,5 ton! Idealne do niezawodnego zabezpieczenia ładunku i bezpiecznego transportu!