POPROSIĆ O WYCENĘ
DANE TECHNICZNE
 • Długość Zewnętrzna (L)11.600 mm
 • Wysokość (Pusty Pojazdy) (H)3.750 mm
 • Średnica Zbiornika (D)2,000 mm
 • Rozstaw Osi (Wb)6.400 mm
 • Wysokość Siodła (H5)1.180 mm
 • Tara ±%37.120 kg
 • Temperatura Robocza °CTemperatura robocza -20 / 120 ° C
 • Ciśnienie Testowe ( +H Bar )3,0 Bar
 • Ciśnienie Eksploatacyjne (Bar)2,0 bar
INFORMACJE TECHNICZNE
 • Typ NadwoziaWykonany z wysokiej jako#ci stali nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301), cylindryczny korpus o przekroju sko#nym, który zapobiega pozostawaniu p#ynu w zbiorniku. Przedzia#y s# oddzielone zamkni#t# przegrod# dla u#atwienia czyszczenia i w#azu do nape#niania DN500 na ka#dym z nich. Wewn#trzna powierzchnia zbiornika w polerowanej jako#ci 2R, oddzielne wypuk#o#ci w matowym kolorze 2B.
 • Liczba Odcinków3
 • Podział Pojemności ZbiornikaDystrybucja obj#to#ci zbiornika wynosi 12,500 / 7,500 / 12,500
 • Zbiornik Przewód CzyszczeniaLinia czyszcz#ca to ta sama linia, co linia powietrza. Rozpoczyna si# po prawej stronie skrzynki armatury, prowadzi do górnej cz##ci zbiornika, rozci#ga si# w lewo i dalej do przodu. G#ówna linia to DN50, wloty w przedzia#ach zbiornika to DN25. Na wlocie do zbiornika znajduje si# przepustnica, wewn#trz znajduje si# kula czyszcz#ca.
 • Typ PodwoziaWykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzyma#o#ci AISI 304 (DIN 1.4301), za pomoc# dwóch specjalnych spawanych profili o przekroju I o zwi#kszonej wytrzyma#o#ci i specjalnej konstrukcji po##czenia krzy#owego ze stali nierdzewnej. Elektropolerowanie stosowane w normach okre#lonych zgodnie z ISO 15730: 2000 zapewnia niezawodn# ochron# antykorozyjn#, estetyk# wizualn# i po#ysk powierzchni. Po#ysk powierzchni chroni ten sam wygl#d przez wiele lat. Eliminacja krucho#ci wodoru.
 • OsieZawieszenie pneumatyczne BPW i o# z hamulcem tarczowym o no#no#ci 3 x 9 ton
 • Układ HamulcowyW uk#adzie hamulcowym znajduje si# dwuobwodowy elektropneumatyczny uk#ad hamulcowy z uk#adem przeciwblokuj#cym EBS 2S / 2M przystosowany do regulacji EKG ONZ R13 oraz zintegrowany elektroniczny system kontroli stabilno#ci RSS w uk#adzie hamulcowym.
 • System ElektrycznyInstalacja o#wietleniowa ASPÖCK z bocznymi #wiat#ami pozycyjnymi 24 V LED i gniazdem 1x15-pinowym, zgodnie z regulaminem UN ECE R48 i przepisami ADR
 • Certyfikat AtpCertyfikat ATP jest dost#pny
MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE
 • Łączne Obciążenie Osi27,000 kg
 • Obciążenie Czopa Głównego12,000 kg
 • Waga Całkowita39.000 kg