INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU POPROSIĆ O WYCENĘ
DANE TECHNICZNE
 • Wysokość Siodła (H5)1,180 mm
 • Średnica Zbiornika (D)2,550 mm
 • Rozstaw Osi (Wb)7,900 mm
 • Długość Zewnętrzna (L)14.040 mm
 • Pojemność90,0m3
 • Tara ±%38,700 kg
 • Temperatura Robocza °CTemperatura pracy wynosi -20/80°C
 • Ciśnienie Testowe ( +H Bar )3,0 barów
 • Ciśnienie Eksploatacyjne (Bar)2,0 barów
INFORMACJE TECHNICZNE
 • Typ PodwoziaDwie spawane wzd#u#ne belki dwuteowe z belkami poprzecznymi w wymaganych odleg#o#ciach. Belki i przekrój podwozia wykonane s# ze stali, co zapewnia wysok# jako## i wytrzyma#o##
 • Układ HamulcowyIstnieje dwuobwodowy elektropneumatyczny uk#ad hamulcowy z uk#adem przeciwblokuj#cym EBS 2S / 2M odpowiedni do regulacji UN ECE R13 oraz zintegrowany elektroniczny system kontroli stabilno#ci RSS w uk#adzie hamulcowym.
 • Rozmiar OponRozmiar opon 385/55 R 22,5 ''
 • OsieZawieszenie pneumatyczne BPW i o# z hamulcem tarczowym o no#no#ci 3 x 9 ton
 • Układ ElektrycznyInstalacja o#wietleniowa ASPÖCK z bocznym #wiat#em pozycyjnym 24 V LED i gniazdami 2x7 i 1x15-pinowymi, zgodnie z regulaminem UN ECE R48 i przepisami ADR
 • Typ NadwoziaAluminiowy cylindryczny zbiornik z tylnym otworem spustowym DN700
 • Liczba Włazów8 x kopuły bezciśnieniowe DN450
 • Wymiary Stożek RozładowaniaW tylnej czu00ea#ci zbiornika zamontowany jest sto#ek spustowy ze stali nierdzewnej polerowany elektrolitycznie o #rednicy od DN 700 do DN 200 mm
 • Wspornik Węża1 x DN200, 5-metrowy uchwyt na w## z tworzywa sztucznego z zamykan# tyln# pokryw# jest wyposa#ony w celu przytrzymania wu00ea#a, który s#u#y do opró#niania zbiornika
MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE
 • Łączne Obciążenie Osi27,000 kg
 • Obciążenie Czopa Głównego12,000 kg
 • Waga Całkowita39.000 kg