INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU POPROSIĆ O WYCENĘ
DANE TECHNICZNE
 • Wysokość Siodła (H5)1,320 mm
 • Średnica Zbiornika (D)2,200 mm
 • Rozstaw Osi (Wb)5,000 mm
 • Długość Zewnętrzna (L)8.790 mm
 • Pojemność30,0m3
 • Tara ±%36.180 kg
 • Temperatura Robocza °CTemperatura pracy wynosi 80°C
 • Ciśnienie Eksploatacyjne (Bar)Ciśnienie robocze wynosi 0 bar
INFORMACJE TECHNICZNE
 • Ciśnienie Testowe ( +H Bar )0,5 barów
 • Typ NadwoziaWykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301) jako#ci materia#u ze stali nierdzewnej, z wype#nieniem luk lub czyszczenia w#az zgodnie z norm# EN 14025 standar D Na ka#dej komory oddzielone falochronów zamontowane zgodnie z norm# EN 14025 standard dla #atwo#ci czyszczenia, ze spadzistym projekt aby p#yn pobytu w zbiorniku, Zgodny z norm# EN 14025, z cylindrycznego korpusu sekcji z kodem L4BH ADR.
 • Typ PodwoziaWykonany z wysokiej jako#ci i wysokiej wytrzyma#o#ci stali S355JR, wykonany z dwóch spawanych belek pod#u#nych w kszta#cie #I z belkami poprzecznymi w wymaganych odleg#o#ciach. Wzmocnione ocynkowan# ochron# z do#wiadczeniem Kässbohrer
 • Układ HamulcowyZastosowano dwuobwodowy elektro-pneumatyczny uk#ad hamulcowy z systemem antyblokuj#cym WABCO EBS 4S/3M, odpowiadaj#cy przepisom UN ECE R13 oraz zintegrowanym elektronicznym systemem kontroli stabilno#ci RSS
 • Rozmiar Opon385/65 R 22.5
 • Właściwości OsiOś z hamulcem bębnowym
 • Układ ElektrycznySystem o#wietleniowy marki ASPÖCK
 • Liczba Odcinków1 komora
 • Liczba Włazów1 sztuka
 • Szacht NapełniającyBrak leja przed przewodem ssawnym w górnej, tylnej cz##ci zbiornika
 • Wspornik WężaDu#y (wysoki), otwarty, aluminiowy pojemnik na w##
MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE
 • Wydajność Osi27.000 kg
 • Wydajność Czopa Głównego12.000 kg
 • Waga Całkowita39.000 kg